Projekt Zdravá Boccia zdárně ukončen

  • Nezařazené
  • 4. srpna 2014

Ukončený projekt Zdravá Boccia podporuje hráče a klub HSC Havířov ve zdravém sportování. Profesionální péče v oblasti fyzioterapie byla financována z programu Think Big nadace Telefónica. Cílem je podpořit hráče s tělesným handicapem při tréninku a cvičení, díky kterému mohou dosahovat lepších výsledků ve hře Boccia, naučit hráče a trenéry správnému cvičení s využitím nových cvičebních pomůcek a vypracování manuálu a videonahrávek, které budou sloužit hráčům i po ukončení projektu.

Jedním z výsledků projektu, který byl ukončen ke konci července, jsou cvičební manuály pro 11 hráčů. Je to pomůcka vypracovaná fyzioterapeutem po provedených individuálních cvičebních jednotkách s cílem stručné diagnostiky, zjištění jejich potřeb a nastavení cvičení. Je sestavena i univerzální baterie cviků seřazená do kategorií pro další i budoucí hráče sportovního klubu. Vybrané, zejména složitější cviky jsou prezentovány videonahrávkou. Cílem cvičení je rozvoj správných pohybových aktivit a kompenzace těch nežádoucích. Všechny cviky jsou přizpůsobeny hráčům v sedící pozici na invalidním vozíku, aby bylo možno je cvičit bez větších nároků na vybavenost, přípravu a specializovaný personál. Důraz je kladen na jednoduchost a názornost provedení, aby se cvičení na tréninku či doma nemusel účastnit fyzioterapeut. Při cvičení jsou použity speciální cvičební pomůcky, kterými klub disponuje. Některé cviky a techniky je hráč schopen provádět sám, při jiných může být nápomocen asistent, trenér, rodinný příslušník či jiná osoba postupující na základě manuálu nebo videonahrávky.

Dalším výstupem jsou cvičební plány demonstrovány videonahrávkami pro lepší představivost, jejich použití je možné společně s brožurami či samostatně. Brožury i videonahrávky se mohou v budoucnu rozšiřovat. Cvičební videonahrávky jsou prezentovány fyzioterapeutem pro názornost a správnost provedeného cviku. Oproti tomu jsou ve cvičebních manuálech použity výhradně fotky hráčů. Videonahrávky jsou také sestaveny pro 11 vybraných hráčů, výhodou je i univerzální baterie cviků pro potřeby celého klubu.

Materiálně klub získal tyto manuály ve formě vytištěné brožury i v elektronické podobě na USB disku pro každého hráče spolu s videonahrávkami umístěnými na tomto nosiči.
Pro lepší aplikaci cvičení v praxi byly pořízeny i další nové cvičební pomůcky, které se ukázaly jako nejvíce používané při cvičeních s hráči.

Videonahrávky byly pořízeny s kamery na stativu, který po ukončení projektu patří klubu HSC Havířov pro zlepšení tréninkové úrovně, zaznamenávání historických okamžiků klubu, samotných závodů a sportovních utkání hráčů.

Za realizační tým projektu Zdravá Boccia Jan Habara.