Přesunutí 23. havířovského turnaje v boccie na 11. – 13. září 2020

  • Havířovský turnaj
  • 12. března 2020

Organizační tým HSC Havířov sleduje vývoj situace ve výskytu epidemie COVID-19. S ohledem na bezpečnostní opatření nařízené Vládou České republiky vydáváme i my prohlášení, které se týká organizace Mezinárodního 23. havířovského turnaje v boccie.

Mezinárodní 23. havířovský turnaj v boccie je přesunut na 11. – 19. září 2020.

Vše ostatní platí stejně, jako je v propozicích, pouze se mění TERMÍN.

Aktuální vývoj epidemie v České republice můžete sledovat na stránkách Ministerstva zdravotnictví → http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Není nic důležitějšího, než zdraví a proto o sebe pečujte, jak nejlépe umíte.

 

Kateřina Šajnarová a Martina Kotulová

ředitelky turnaje

CZ propozice a přihláška

EN instructions and fill form