Závěrečná zpráva HSC Havířov za rok 2019

 • Ze zákulisí
 • 6. ledna 2020

Rok 2019 byl pro náš spolek HSC Havířov ve znamení hojné reprezentace na ligových, mezinárodních a zahraničních turnajích, na kterých si naši talentovaní sportovci vedli nadmíru znamenitě. Naši hráči se zúčastnili celkem 11 turnajů, ve kterých se jim dostalo 35x medailových umístění, z toho 10 zlatých, 17 stříbrných a 8 bronzových. Celkově nás reprezentuje 19 boccistů a z toho 13 v ligovém turnaji, 14 na mezinárodních závodech v ČR a 6 na turnajích v zahraničí. 7 našich hráčů přijalo nominaci do reprezentace pro příští rok. I v roce 2019 obhajujeme titul klubu s nejvyšším počtem sportovců, kteří dosahují nejlepších výsledků ze všech českých klubů. Naše základna čítá 137 členů a z toho je 39 sportovců s tělesným handicapem.

HSC Havířov mimo jiné:

 • zajistil pravidelné tréninky (2-3x týdně) v Ostravě, Olomouci a Havířově pod vedením 6 trenérů,
 • organizoval výjezdní zasedání výkonného výborů v Ostravici, kterého se zúčastnilo celkem 14 pracovníků a dobrovolníků, kteří pomáhají zajistit chod klubu,
 • propagoval paralympijský sport boccia během Mistrovství světa v parahokeji
 • zorganizoval dubnový Mezinárodní 21. havířovský turnaj za účasti 70 sportovců,
 • zúčastnil se červnového soustředění společně s hokejisty AZ Havířov,
 • v září uspořádal klubové soustředění ve Velkých Losinách,
 • podílel se na organizaci 5.ročníku charitativního běhu HSC Havířov, jehož výtěžek jde na podporu našeho spolku,
 • zorganizoval listopadový 22. havířovský integrovaný turnaj s 22 týmy složených z účastníků s a bez handicapu,
 • zajistil kancelářské prostory pro zajištění organizačního chodu klubu,
 • předělal webové stránky spolku,
 • přijal od září organizačního pracovníka na půl úvazku

Výsledky z národní soutěže:

Po dvou kolech ligové národní soutěže ve Velkém MeziříčíBrně naši hráči celkově vybojovali 3x stříbrnou medaili – v kategorii BC1 Roman Sajdák, v BC3 Kamil Vašíček a v BC4 Marek Schmid a bronz v BC4 Jan Bajtek.

Na Mistrovství ČR v Nymburku získali Roman Sajdak (BC1), Václav Herzinger (BC3) a Jan Bajtek (BC4) 3x stříbro a Bára Skopalová (BC1) bronz.

Výsledky z mezinárodního 3 kolového turnaje Czech Boccia Tour 2019:

 Z mezinárodního turnaje (zkr.MT) Czech boccia tour v Havířově máme 2x stříbro – Roman Sajdak (BC1), Jiří Marsín (BC4) a bronz Kamil Vašíček (BC3). Dále jsme v týmové soutěži získali zlatou medaili – Jan Bajtek a Marek Schmid (BC4) a stříbrnou – Kamil Vašíček a Jiří Svojanovský (BC3). Tento turnaj jsme sami organizovali a zúčastnilo se jej přes 170 účastníků z nichž přes 70 byli boccisté.

Na dalším MT Czech boccia tour v Praze Bára Skopalová (BC1) získala zlato a Harry Thompson (BC4) stříbro. V soutěži párů získal Harry Thompson a hráč ze Slovenska (BC4) zlato a 2x stříbro v soutěžích párů získali Kamil Vašíček a Jiří Svojanovský (BC3) a Jan Bajtek a Marek Schmid (BC4).

Z posledního MT Czech boccia tour v Plzni přivezla zlato Bára Skopalová (BC1), stříbro Kamil Vašíček (BC3) a 2x bronz Roman Sajdak (BC1) a Jan Bajtek (BC4). V párové hře vybojovali zlato Kamil Vašíček a Jiří Svojanovský (BC3) a stříbro Václav Herzinger a Anna Hlavicová z jiného klubu (BC3).

Celkovými vítězi v rámci tříkolového Czech Boccia Tour obsadili 2 naši hráči první příčky z celkových 4 kategorií. Vítězkou kategorie BC1 je Bára Skopalová a vítězem kaegorie BC4 je Jiří Marsín.

Výsledky ze zahraničních turnajů:

Na MT Tatra Cup na Slovensku přivezl Roman Sajdak (BC1) zlatou medaili a Bára Skopalová (BC1) bronzovou. Ze soutěže páru BC4 vybojovali zlato Jan Bajtek a Marek Schmid a bronz v týmech opět Roman Sajdak a Bára Skopalová.

V Polsku na MT v Poznani získal Kamil Vašíček (BC3) zlato.

Z MT Maraton of boccia v Polském městě Maslow dovezl Marek Schmid (BC4) zlato, Roman Sajdak (BC1) a Kamil Vašíček (BC3) stříbro. V párové hře vybojoval Marek Schmid a spoluhráč z Litvy (BC4) zlatou medaili.

V Nymburku se v září konal jeden z nejprestižnějších turnajů evropské úrovně BISFED Boccia Regional Open Nymburk. Z našeho klubu byli do reprezentace nominováni dva naši nejlepší hráči Roman Sajdak (BC1) a Jan Bajtek (BC4). Oba změřili své síly se špičkovými hráči ze všech koutů světa, na medailové umístění v soutěžích jednotlivců ovšem jejich výkony nestačili. Oba získali ve své kategorie 9.místo. Zazářili v soutěžích týmů a párů, ve kterých vybojovali stříbrnou a bronzovou medaili.  Zkusili si, jak těžká je světová elita a nabrali spoustu důležitých zkušeností, které jsou pro rozvoj sportovce velice cenné.

V říjnu se konal MT ve Skotsku, kterého se zúčastnili 2 naši sportovci, Kamil Vašíček a Jiří Svojanovský (BC3). Zahraniční turnaje jsou skvělou příležitostí změřit si síly s lepšími soupeři, jelikož na Českém sportovní poli taková konkurence pro naše hráče přichází zřídka. Kluci neproměnili své šance a z turnaje se vrátili bez medailí, ale o to bohatší o motivaci do dalších tréninků.

Velký úspěch měla také organizace obou z Havířovských turnajů. Dubnový Mezinárodní 21. havířovský turnaj v boccie hostil přes 70 sportovců z Česka, Slovenska a Ukrajiny. Tradiční prátelský, v řadě již 22. havířovský turnaj v integrované boccie se konal závěrem listopadu. Oblíbenou akci si nenechalo ujít 21 týmů.

31. listopadu proběhla historicky největší členská schůze spolku, během které byli voleni noví členové výkonného výboru a předsedkyně. Novou předsedkyní spolku se s plným počtem hlasů stala Bc. Kateřina Šajnarová, novými členy výkonného výboru se stali Jiří Marsín a Mgr. Martina Kotulová. Dalšími členy výkonného výboru zůstávají Bc. Milan Svojanovský, DiS. a Mgr. Petr Kalman.

Se změnou osazenstva výkonného výboru přichází také změna sídla  na adresu Hlavní třída 678/118, Ostrava – Poruba, 708 00, kde se od září 2019 nachází kancelář spolku.

Dotace a dary pro rok 2019:

 • MŠMT 424 000 Kč
 • Město Havířov 130 000 Kč
 • Nadace OKD 110 000 Kč
 • Havířovská desítka 61 200 Kč
 • Moravskoslezský kraj 55 000 Kč
 • Město Ostrava, NF Residomo a NF Jedličkův ústav, New Wind Production, každý 20 000 Kč, celkem 80 000Kč
 • Konto Bariéry 30 000 Kč
 • Česká federace boccii 25 000 Kč
 • ČUS – Sportuj s námi 7 000 Kč
 • Město Mohelnice 5 000 Kč

Na závěr patří velké díky všem organizačním pracovníkům/dobrovolníkům, kteří zajišťují v drtivé většině chod klubu zcela dobrovolně a ve svém volném čase.

Mezi ně patří členové výkonného výboru – Martin, Kateřina, Milan, Peťa a do konce roku také Vojta, dále Vašek, který zajišťuje fundraising spolku, díky Matějovi za kontrolu účetních záležitostí a právní poradenství, Marti a Vojtovi, kteří mají na starost webové stránky, o chod administrativy se precizně starala Maruška, ztracení bychom byli bez naší účetní Radky, administrativu havířovských turnajů zajišťuje Eva, o technické zajištění kanceláře se postaral Radek, dubnový turnaj zorganizovala Kristý, doprovodný program v listopadu zajistil Honza, videa ze zápasů stříhá Jirka, kalendář akcí a komunikaci s hráči zajišťuje Marek, grafické práce pro nás dělá Radim Měsíc a krásné fotky Mirek Hodeček. Za rozvoj boccii, přátelství a vzájemnou podporu děkujeme Romanovi z Plzně a Pavle z Prahy, kteří jsou velcí srdcaři. Poklona a poděkování patří zvlášť naším trenérům, díky kterým se naši hráči mohou chlubit krásnými umístěními a úspěchy – takže DÍKY Robe, Alčo, Leničky, Dominiku, Milane! Díky všem dobrovolníkům a rozhodčím, kteří nám pomohli s realizací obou havířovských turnajů.

Vážím si každého z Vás a jsem vděčná, že nám pomáhate vytvářet nejen sportovní klub, ale hlavně komunitu, ve které se lidé cítí dobře, mohou se v ní realizovat, rozvíjet a vytvářet přátelství. Protože o tom HSC Havířov je a takové věřím, že bude i v dalších letech. Díky, že vyboccujeme z řady každý zvlášť a zároveň SPOLU.

Za HSC Havířov,

Kateřina Šajnarová

předsedkyně