Havířovští boccisté spolupracují s triatlonisty

  • Nezařazené
  • 28. března 2014

Tito sportovci se na vrcholné úrovni proti sobě pravděpodobně na start nikdy nepostaví. A možná právě proto se dva slezské regionální sportovní kluby s odlišnou členskou základnou rozhodly začátkem roku 2014 uzavřít spolupráci a vzájemně se podporovat. Triatlonisté z SK FUGA a boccistický HSC Havířov se viditelněji poprvé setkali na havířovském turnaji v boccie 29. března. Plány vzájemné podpory jsou ale mnohem smělejší.

Sportovní klub FUGA je triatlonový oddíl, který působí především ve Slezsku po dobu již 5 let. Své členy má nejen na území naší vlasti, ale doslova po celé Evropě. Kromě borců ze Severní Moravy, Brna a Prahy, je součástí jejich řad i nizozemksý triatlonista Benny. „Krom toho, že se sami účastníme běžeckých, cyklistických a především triatlonových závodů, tak některé z nich sami pořádáme. Je to například již tradiční Albrechtický triatlon,“ uvádí iniciátor spolupráce Jan Hrabec, který je zároveň studentem lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Handicap sport club Havířov je oproti tomu mladé sdružení fungující druhým rokem, jehož činnost je zaměřena na bocciu. Boccia je sportovní odvětví primárně určené pro jedince, kteří jsou v důsledku svého postižení odkázáni na invalidní vozík. HSC má své zástupce ve třech národních ligách a organizuje již poměrně známý havířovský turnaj v boccie. „Našim cílem je v počátcích naší existence budovat povědomí o tom, že existujeme, získávat nové členy a nabízet jim možnost kvalitního sportovního vyžití,“ sdělil vedoucí klubu Martin Kučera.

Na druhé straně spolupráce stojí triatlonisté z SK FUGA, kteří prověřují své fyzické i psychické schopnosti při plavání, cyklistice a běhu na různých distancích. Letos by rádi v některých svých závodech zavedli inovaci v podobě dvojího startovného. Každý ze zúčastněných závodníků se bude moct dobrovolně rozhodnout, zda uhradí vyšší či nižší startovné. Z vyšší částky by šel určitý obnos na podporu činnosti boccistického klubu. Mezi další záměry obou klubů patří i myšlenka o uspořádání společné sportovní akce.

V propagaci různými formami spolupráce s místními sportovními oddíly HSC Havířov chce nadále pokračovat. Podzimní turnaj zahajoval prezident hokejového klubu AZ Havířov Jaroslav Mrowiec, ceny předávali samotní hráči. Na zahájení byl dnes už mistr světa Pavel Maslák. „Byť jsou naši sportovci handikepovaní, stále jsou to sportovci a tak nám přijde správné a přirozené spolupracovat s jinými regionálními lidmi a kluby sportovního zaměření.“ Tuto myšlenku kvitují i sportovci z SK FUGA. „Spolupráce s nimi si vážíme a věříme, že brzy navážeme další,“ dodává za HSC Havířov Martin Kučera. „Chceme podpořit a především zviditelnit i takové sportovce, kteří mají nemenší odhodlání a chuť vítězit navzdory tomu, že jejich dispozice a možnosti nejsou tak příznivé,“ uzavírá Jan Hrabec.