Oficiální stanovisko Handicap sport clubu Havířov k aktuální situaci v boccie v České republice

  • Nezařazené
  • 15. března 2019

Handicap sport club Havířov je sportovním oddílem, jehož hlavním posláním je vytvářet ty nejlepší možné podmínky pro trénování a účast v národních a mezinárodních soutěžích pro všechny své sportovce. V souladu s tímto posláním pak komunikuje se všemi ostatními subjekty.

Dlouhodobě neuspokojivá a bocciu v ČR nerozvíjející politika tehdy jediné zastřešující organizace, tedy České federace Spastic Handicap (dále ČFSH) nás zhruba před dvěma lety vedla k tomu, abychom společně s některými kluby podpořili vznik alternativního sdružení – České federaci boccii (dále ČFB). Od této iniciativy jsme si slibovali zlepšení podmínek pro komplexní rozvoj boccii a zamezení jejímu úpadku.

Po zhruba roce souběžného fungování těchto dvou federací a množícím se dotazům ze strany našich členů zhodnotil výkonný výbor proběhnuté období a zde předkládá své stanovisko:

Působení ČFSH hodnotíme z dlouhodobého hlediska jako velmi neutěšující, českou bocciu nejen, že nerozvíjející, ale naopak likvidující. Klesající počet aktivních boccistů v ČR v posledních letech budiž jasným důkazem. Vedení HSC Havířov organizaci ČFSH nedůvěřuje a ztratilo zájem o jakoukoliv aktivní spolupráci.

Členství v této federaci udržujeme z čistě pragmatických důvodů a to v souladu s naším posláním. Těmito důvody jsou:

1) Možnost pro naše sportovce zúčastnit se národních ligových turnajů, které ČFSH pořádá.

2) Možnost našich reprezentantů zúčastnit se zahraničních turnajů organizovaných BISFED (Boccia International Sports Federation) prostřednictvím ČFSH.

Samotné tuzemské turnaje konané ČFSH bohužel vykazují rok od roku nižší organizační úroveň, stejně jako klesá počet soutěžících. Dlouhodobě není ČFSH schopna nastavit jasnou koncepci rozvoje boccii a to ani po četných výzvách klubů. Komunikace směrem ke klubům je tristní, reakce na dotazy a připomínky jsou prakticky nulové. Finanční podpora klubů je netransparentní. Každý rok se mění herní řád soutěže, často až v průběhu sezóny a neprobíhají baráže.

Střešní orgán, tedy ČFSH, by se měl zasazovat o propagaci a osvětu sportu, který zastřešuje, v tomto případě boccii. U nás v HSC to považujeme za samozřejmé, u ČFSH toto naprosto postrádáme. Pokud už nějaké marketingové aktivity (lze-li je tak vůbec klasifikovat) probíhají, jsou spíše neprofesionální. Například facebookový profil Czech Boccia Team je spravován dle našeho názoru amatérsky a slouží mimo jiné k prezentaci osobních postojů správce stránky.

Dále by střešní orgán měl vytvářet podmínky pro reprezentaci českých boccistů v zahraničí. Reprezentační smlouvy jsou stavěny demotivačně a způsob vedení reprezentace hráče odrazuje k reprezentování České republiky v zahraničí. Nehledě na finanční nepodporu ze strany ČFSH.

Česká federace boccii (ČFB) naproti tomu jako velmi mladá již zastřešuje seriál Czech Boccia Tour se zvyšující se účastí sportovců z celé Evropy. Jedná se o tři kvalitní mezinárodní turnaje s akcentem na párové soutěže – ve světě naprosto stěžejní.

Vyvinula a stále vyvíjí a zdokonaluje systém časomír. Aktivně komunikuje a z její strany je jasně cítit snaha o podporu a rozvoj boccii. Prezentuje se moderním logem.

Bohužel webová prezentace ČFB jak po grafické, tak po obsahové stránce je velmi podobná zastaralému způsobu komunikace, na který jsme zvyklí od ČFSH. Stejně tak některé procesy jsou delší, než jsme si představovali. Na druhou stranu je na místě zdůraznit, že ČFB nemá žádného placeného pracovníka a všichni v ní pracují dobrovolně. Proto věříme, že se brzy podaří sehnat potřebné finance a procesy se urychlí ku prospěchu celé české boccii. Jako slabou stránku tedy vnímáme nedostatečný marketing a chybějící konkrétní vizi a strategii ČFB. Věříme, že toto bude brzy napraveno.

Handicap sport club Havířov, z.s. je jakožto právnická osoba členem pouze ČFSH. Činnost ČFB podporujeme a naše členy jsme informovali o možnosti vstupu do ČFB. Jejich rozhodnutí respektujeme, nekontrolujeme a nemá žádný vliv na vzájemnou komunikaci a poskytování služeb. HSC Havířov jakožto právnická osoba není členem ČFB.

HSC Havířov neurčuje svým členům, kterou z výše jmenovaných federací mají podpořit. Necháváme každému svobodu pro své vlastní uvážení, které respektujeme a ve kterém je podporujeme v souladu s naším posláním. Důkazem budiž jubilejní klubový turnaj na podzim 2018, kdy polovina našich hráčů se jej nezúčastnila, ale zúčastnila se posledního kola národní soutěže ČFSH v Brně, jehož termín kolidoval právě s naším dlouho plánovaným turnajem. Naše hráče jsme zcela podpořili v jejich rozhodnutí, které soutěže se zúčastní.

Aktivně tedy podporujeme nově vzniklou ČFB a věříme, že společně dokážeme vylepšit podmínky pro rozvoj boccii v ČR, který ČFSH systematicky několik let neumožňovala.

Níže uvádíme přehledně ve stručných bodech pozitiva a negativa obou federací tak, jak se na nich shodl výkonný výbor HSC Havířov.

Stanovisko si ve formátu PDF můžete stáhnout ZDE.

V Havířově, dne 11.3.2019.

Za výkonný výbor HSC Havířov

Martin Kučera

předseda klubu

negati.-pozit.