Co přineslo výjezdní zasedání výkonného výboru

  • Nezařazené
  • 8. března 2019

Výjezdní zasedání výkonného výboru se už tradičně odehrálo v první polovině ledna v hotelu Freud v Ostravici. Celé 3 dny zde výkonný výbor intenzivně pracoval a rozebíral zásadní témata spojená s chodem klubu.

Zasedání se neslo ve znamení plánování programu a cílů na nový rok, ve kterém nás opět čekají novinky a posilování komunity.

V následujících týdnech nás čeká stanovení vize klubu. Víme, kdo jsme a za čím jdeme, to je však potřeba jasně definovat, aby každý člen, hráč i dobrovolník věděl, čeho je součástí. Jedinečné společenství lidí tvoří klub, který se tak může dále rozvíjet, i proto bude následující rok věnován náboru nových podobně laděných lidí.

V užším kruhu se sešlo vedení klubu už ve čtvrtek a řešili hodnocení uplynulého roku a to jak se podařilo nebo nepodařilo splnit stanovené cíle. Velká pozornost byla věnována tématu vize a směřování klubu, dále pak specifikace kompetencí a zodpovědností jednotlivých členů výkonného výboru. V další části byly rozpracovány cíle a úkoly na rok 2019.

V sobotu pak jádro klubu doplnili další, ve třech skupinách diskutovalo celkem 15 členů klubu rozdělených do tří sekcí. Jendi se zaměřili na práci s trenéry, další na organizační tým a dobrovolníky a třetí na práci s partnery, možnosti fundraisingu a komunikace obecně.  

Jelikož se tým lidí stále rozrůstá ujasnili jsme si také organizační strukturu a pozici všech, kteří se na chodu klubu podílejí, tato struktura by se měla promítnout také do nového webu, který získá nový kabát. V Ostravici se řešilo také téma postoje k fungování dvou federací poli boccii v České republice, jaké jsou jejich výhody i nevýhody.

V novém roce se můžeme těšit na nové náborové akce a další zájmové aktivity, které upevní kolektiv. Pracujeme na novém webu a na podzim také chystáme spuštění nové kampaně, kterou začneme brzy intenzivně připravovat.

O co nepřijdeme ani letos, jsou dva turnaje na naší domácí půdě. Bude to dubnový Mezinárodní havířovský turnaj v boccie 12. až 14. dubna a listopadový Integrovaný turnaj v boccie, který se odehraje 30. listopadu.