Pozvánka na členskou schůzi HSC Havířov, z. s.

  • Nezařazené
  • 17. května 2017

Datum konání: 16. 6. 2017

Čas: od 17:00

Místo konání: Garage club Ostrava – Martinov.

Po členské schůzi proběhne dobrovolné společné setkání, na kterém oslavíme závěr sezóny. Budeme moc rádi, když se nás sejde co nejvíce.

Program schůze:

1) Zahájení schůze

2) schválení programu schůze

3) předložení hospodaření HSC Havířov za rok 2016 ( roční účetní závěrky, zprávy revizní komise a zprávy o hospodaření spolku)

4) schválení hospodaření HSC Havířov za rok 2016

5) předložení rozpočtu HSC Havířov na rok 2017

6) rozpočtu HSC Havířov na rok 2017

7) předložení plánu činností na rok 2017

8) schválení plánu činností na rok 2017

9) schválení výroční zprávy za rok 2016

10) jiné

Hezký zbytek dne,

Martin Kučera

předseda